For reading malayalam..

ഓം ഗം ഗണപതയെ നമഃ
കരിമുട്ടത്തമ്മ ഈ ബ്ലോഗിന്‍റെ ഐശ്വര്യം
Some of the posts in this blog are in Malayalam language.To read them, please install any Malayalam Unicode font. (Eg.AnjaliOldLipi) and set your browser as instructed here.Otherwise you will see only squares.
കര്‍ക്കടകരാമായണം പൂര്‍ണ്ണമായും എന്‍റെ ആഖ്യാന ശൈലിയാണ്.ദയവായി ഇത് മോഷ്ടിക്കരുതേ, ആവശ്യമുള്ളവര്‍ അറിയിക്കണേ..

അദ്ധ്യായം 21 - ഹനുമാന്‍ രാവണസന്നിധിയില്‍


യജമാനന്‍റെ സന്ദേശം കൈമാറുന്നതാണ്‌ ഒരു ദൂതന്‍റെ കടമ.അതോടൊപ്പം യജമാനനു സഹായമാകുന്ന നല്ല കാര്യം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല്‍ അവന്‍ ഉത്തമ ദൂതനാണ്.ഹനുമാന്‍സ്വാമി ഒരു സാധാരണ ദൂതനല്ല, ഉത്തമ ദൂതനാണ്..
സീതാദേവിയെ കണ്ട് മുട്ടിയതല്ലാതെ, മാരുതി എന്താണ്‌ അധികമായി ചെയ്തതെന്നറിയേണ്ടേ?
പറയാം..

സീതാദേവിയുടെ വാസസ്ഥലം ശിംശപാവൃക്ഷചുവട്ടിലാണ്, ആ വൃക്ഷവും അതിന്‍റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളുമൊഴിച്ചുള്ള ഉദ്യാനമെല്ലാം നശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തില്‍ വായുപുത്രന്‍ അവിടെയുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം പിഴുതെറിയാന്‍ തുടങ്ങി.ഒരു കപിശ്രേഷ്ഠന്‍ ഉദ്യാനം നശിപ്പിക്കുന്ന കണ്ട് ഭയന്നു പോയ നിശാചരികള്‍ വിവരം രാവണനെ അറിയിക്കുന്നു..
രാവണന്‍റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഹനുമാന്‍സ്വാമിയെ എതിര്‍ക്കാന്‍ നൂറ്‌ രാക്ഷസര്‍ പുറപ്പെട്ടു.അവരുടെ വരവ് കണ്ട മാരുതി കോപത്തോടെ അതിഭയങ്കര ശബ്ദത്തില്‍ അലറി.ആ സിംഹനാദം കേട്ട് രാക്ഷസര്‍ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു.

ഇന്ദ്രജിത്തിനെ കൂടാതെ രാവണനു ഒരു മകനുണ്ട്..
അക്ഷകുമാരന്‍!!
ഹനുമാന്‍ സ്വാമിയെ എതിര്‍ക്കാന്‍ പിന്നീട് വന്നത് അവനായിരുന്നു.
സാക്ഷാല്‍ ശ്രീരാമദാസനായ ഹനുമാന്‍ സ്വാമിക്ക് മുന്നില്‍ ഈ പയ്യനു എന്ത് ചെയ്യാന്‍ കഴിയും?
സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു..
അക്ഷകുമാരന്‍ ഹനുമാന്‍ സ്വാമിയാല്‍ വധിക്കപ്പെടുന്നു!!
ആ വിവരമറിഞ്ഞ് വീരനായ ഇന്ദ്രജിത്ത് വരികയും, ബ്രഹ്മാസ്ത്രമെയ്ത് ഹനുമാന്‍സ്വാമിയെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.അങ്ങനെ ഹനുമാന്‍ സ്വാമി രാവണസന്നിധിയിലെത്തി.

ദശമുഖന്‍റെ ആജ്ഞപ്രകാരം, എന്താണ്‌ ഈ വരവിന്‍റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പ്രഹസ്തന്‍ മാരുതിയോട് ചോദിച്ചു.മറുപടിയായി രാമദൂതുമായി വരാനുള്ള കാരണം ഹനുമാന്‍ സ്വാമി വിശദീകരിച്ചു.മാത്രമല്ല, രാമമാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് രാവണനോട് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.അത് കേട്ട് കോപിഷ്ടനായ രാവണന്‍ ചോദിച്ചു..
ആരാണ്‌ രാമന്‍??
ആരാണ്‌ സുഗ്രീവന്‍??
നല്ല ചോദ്യം..
രാമദേവനെ അറിയാത്ത മൂഢന്‍ തന്നെ രാവണന്‍!!
ഇത് മാത്രമല്ല, സീതാദേവിയേയും, ഹനുമാന്‍ സ്വാമിയേയും വധിക്കുമെന്ന് വരെ രാവണന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു.അതിനു മറുപടിയായി മാരുതി പറഞ്ഞു:

"നിനവു തവ മനസി പെരുതെത്രയും നന്നു നീ
നിന്നോടെതിരൊരു നൂറുനൂറായിരം
രജനിചര കുലപതികളായ് ഞെളിഞ്ഞുള്ളോരു
രാവണന്‍മാരൊരുമിച്ചെതിര്‍ത്തീടിലും
നിയതമിതു മമ ചെറുവിരല്ക്കു പോരാ പിന്നെ
നീയെന്തു ചെയ്യുന്നിതെന്നോടു കശ്മലാ"

സത്യം!!
നൂറ്‌ രാവണന്‍മാര്‍ വന്നാലും ഹനുമാന്‍ സ്വാമിയെ എന്ത് ചെയ്യാന്‍??
അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഒരു ചെറുവിരലനക്കാന്‍ കഴിയുമോ അവര്‍ക്ക്??
ഇല്ലേയില്ല.

ഹനുമാന്‍ സ്വാമിയുടെ ഈ മറുപടി ഇഷ്ടപ്പെടാതെ, രാവണന്‍ മാരുതിയെ വധിക്കാന്‍ കല്പിക്കുന്നു.എന്നാല്‍ ദൂതന്‍മാരെ കൊല്ലരുതെന്നും, എന്തെങ്കിലും അടയാളം ശരീരത്തില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച് വിടുന്നതാണ്‌ ഉചിതമെന്നും സൂചിപ്പിച്ച്, വിഭീഷണന്‍ രാവണനെ തടയുന്നു.
© Copyright
All rights reserved
Creative Commons License
Karkadaka Ramayanam by Arun Kayamkulam is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 India License.
Production in whole or in part without written permission is prohibited
Please contact: arunkayamkulam@gmail.com